Hoge resolutie-gegevens geven nieuw inzicht in bodemtrawl-visserij

Een internationaal onderzoeksteam heeft aangetoond dat 52% van de totale zeebodem van de Noordzee op deze manier wordt bevist, waardoor het mariene ecosysteem kan worden aangetast.