Meeste Nederlanders werken op kantoortijden

In Nederland is nog geen sprake van een samenleving waarin steeds meer mensen in de avonduren en de weekenden werken.